Betingelser og vilkår

Disse alminnelige salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra NRF nettbutikk, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.

Betaling
Ved kjøp av varer i butikken betales det med faktura utstedt av NRF nettbutikk v/Artisti Profil AS.

NRF.kunde-service.no (NRF nettbutikk) tar ikke ansvar for at penger, sjekker og lignende som sendes til oss pr. brev og lignende, kommer frem. NRF.kunde-service.no (NRF nettbutikk) har panterett (salgspant) i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger jfr. gjeldende offentlige regelverk.

Priser
Alle priser i NRF.kunde-service.no (NRF nettbutikk) er eksklusive merverdiavgift. Det tas forbehold om prisendringer i forhold til de priser som er oppgitt i brosjyrer, informasjonsmateriell m.m. Særlig gjelder dette prisendringer som følge av at myndighetene endrer avgifter og skatter eller hvis innkjøpsbetingelsene våre endres vesentlig pga endrede råvarepriser, valutaendringer og lignende. Frakt beregnes etter Bring Fraktguide. Disse kostnadene kommer frem i kassen før du godkjenner bestillingen.

Bestilling/Ordrebekreftelse
Bindende kjøpsavtale foreligger når bestillingen er bekreftet på butikkens ordreside. Alle bestillinger bekreftes via e-post.

Levering
Bestilte varer leveres til oppgitt leveringsadresse. Ordrer som er plassert før kl 10.00 sendes samme dag. Øvrige ordrer sendes neste virkedag.

Posten/Brings leveringstider gjelder.

Reklamasjon
Etter mottakelse av varene skal kunden omgående undersøke disse. Dersom feil eller mangler oppdages, skal kjøper umiddelbart og senest 8 dager etter varens mottakelse, reklamere skriftlig. Enhver reklamasjon må være fremsatt senest 12 måneder fra levering. Leverandøren er uten ansvar for eventuelle mangler som det reklameres for etter utløpet av ovennevnte frister.

Feilleverte eller bortkomne varer
Hvis en vare er feillevert, kan denne returneres uten omkostninger. I slike tilfeller må du ta kontakt med kundeservice for å avtale hvordan dette praktisk kan gjennomføres. Varer som kommer bort under forsendelsen, etterlyses gjennom Posten/Bring. Kommer disse ikke til rette, vil varen bli erstattet. NRF.kunde-service.no (NRF nettbutikk) kundeservice vil være behjelpelig i slike tilfeller.

Kvalitet
Vi arbeider kontinuerlig med å holde god kvalitet på vårt varesortiment. Derfor gjennomgår hvert produkt en omfattende kvalitetsvurdering før det blir godkjent for salg gjennom NRF.kunde-service.no (NRF nettbutikk). Skulle det vise seg at et produkt som du har kjøpt, ikke holder tilfredsstillende kvalitet til ditt bruksområde, vil vi gjerne ha en tilbakemelding om dette slik at vi eventuelt kan hjelpe deg til et bedre valg.

Personopplysninger
Vi innhenter kun nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre din bestilling hos oss. Personopplysninger overleveres ikke eller selges til tredjepart. Du kan til enhver tid få rettet eller slettet dine personopplysninger når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige i forhold til butikkens virksomhet. Alle kunder kan til enhver tid ved henvendelse til oss på e-post, brev eller lignende få innsyn i alle personopplysningene som er registrert på personen, hvordan disse benyttes og hvilke sikkerhetstiltak som benyttes.

Personprofiler
Vi benytter ikke personprofiler i vår markedsføring.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo Byrett som verneting.

Kundeservice
Har du spørsmål eller kommentarer kan du sende oss en melding, eller kontakt oss på
telefon 21 50 94 65 eller send e-post til NRF@kunde-service.no.
Kundeservice er tilgjengelig på telefon fra kl. 09 til 16 alle hverdager.

Returadresse:
NRF nettbutikk
c/o Mediehuset Andvord AS
Industriveien 9 Østerhus
4768 Grimstad

© 2019 Artisti AS - Org. nr. 981 600 711